מעקב הזמנות

כדי לעקוב אחר הזמנתך יש להכניס את מספר ההזמנה וללחוץ על "מעקב אחר הזמנה". מספר
ההזמנה רשום בקבלה וכן במייל האישור שנשלח לאחר ההזמנה.

Free Return Label

(Contact us to have the free return label within 30 days from the date of your order)

Free Shipping

Free shipping on all orders.Shipping guaranteed in 5-7 working days.

Customer Service

Client support phone 03-7590666 is active 09:30 a.m. – 17:00 p.m.